[1]
Jabłkowska, A. 2022. (review) E. Tomczak, A. Szczepanek and P. Jarosz. Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej [Gogolin-Strzebniów, site 12. Cemetery of the Lusatian culture in the Silesian Upland] (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11). Pękowice 2021: Wydawnictwo Profil-Archeo, 147 pages. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia. 17, (grudz. 2022), 113–115. DOI:https://doi.org/10.15584/anarres.2022.17.12.