[1]
Jarosz, P., Horváthová, E., Przybyła, M.M. i Sznajdrowska-Pondel, A. 2023. Barrow Cemetery in Zbudza in the Eastern Slovak Lowland. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia. 18, (grudz. 2023), 103–116. DOI:https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.7.