(1)
Jabłkowska, A. (review) E. Tomczak, A. Szczepanek and P. Jarosz. Gogolin-Strzebniów, Stanowisko 12. Cmentarzysko Kultury łużyckiej Na Wyżynie Śląskiej [Gogolin-Strzebniów, Site 12. Cemetery of the Lusatian Culture in the Silesian Upland] (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11). Pękowice 2021: Wydawnictwo Profil-Archeo, 147 Pages. anarres 2022, 17, 113-115.