Jabłkowska, Aleksandra. 2022. „(review) E. Tomczak, A. Szczepanek and P. Jarosz. Gogolin-Strzebniów, Stanowisko 12. Cmentarzysko Kultury łużyckiej Na Wyżynie Śląskiej [Gogolin-Strzebniów, Site 12. Cemetery of the Lusatian Culture in the Silesian Upland] (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11). Pękowice 2021: Wydawnictwo Profil-Archeo, 147 Pages”. Analecta Archaeologica Ressoviensia 17 (grudzień):113-15. https://doi.org/10.15584/anarres.2022.17.12.