Jabłkowska, A. (2022) „(review) E. Tomczak, A. Szczepanek and P. Jarosz. Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej [Gogolin-Strzebniów, site 12. Cemetery of the Lusatian culture in the Silesian Upland] (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11). Pękowice 2021: Wydawnictwo Profil-Archeo, 147 pages”, Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 17, s. 113–115. doi: 10.15584/anarres.2022.17.12.