Jabłkowska, A. „(review) E. Tomczak, A. Szczepanek and P. Jarosz. Gogolin-Strzebniów, Stanowisko 12. Cmentarzysko Kultury łużyckiej Na Wyżynie Śląskiej [Gogolin-Strzebniów, Site 12. Cemetery of the Lusatian Culture in the Silesian Upland] (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11). Pękowice 2021: Wydawnictwo Profil-Archeo, 147 Pages”. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, t. 17, grudzień 2022, s. 113-5, doi:10.15584/anarres.2022.17.12.