Jarosz, P., E. Horváthová, M. M. Przybyła, i A. Sznajdrowska-Pondel. „Barrow Cemetery in Zbudza in the Eastern Slovak Lowland”. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, t. 18, grudzień 2023, s. 103-16, doi:10.15584/anarres.2023.18.7.