Jabłkowska, Aleksandra. „(review) E. Tomczak, A. Szczepanek and P. Jarosz. Gogolin-Strzebniów, Stanowisko 12. Cmentarzysko Kultury łużyckiej Na Wyżynie Śląskiej [Gogolin-Strzebniów, Site 12. Cemetery of the Lusatian Culture in the Silesian Upland] (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11). Pękowice 2021: Wydawnictwo Profil-Archeo, 147 Pages”. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia 17 (grudzień 28, 2022): 113–115. Udostępniono czerwiec 15, 2024. https://journals.ur.edu.pl/anarres/article/view/4500.