Jaworski, B. (2023). Konstytucyjna zasada pomocniczości a świadcząca rola samorządu gminnego. Ius Et Administratio, 51(2), 58–74. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.5