Jaworski, Bogdan. 2023. „Konstytucyjna Zasada pomocniczości a świadcząca Rola samorządu Gminnego”. Ius Et Administratio 51 (2):58-74. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.5.