Jaworski, B. (2023) „Konstytucyjna zasada pomocniczości a świadcząca rola samorządu gminnego”, Ius et Administratio, 51(2), s. 58–74. doi: 10.15584/iuseta.2023.2.5.