Jaworski, B. „Konstytucyjna Zasada pomocniczości a świadcząca Rola samorządu Gminnego”. Ius Et Administratio, t. 51, nr 2, czerwiec 2023, s. 58-74, doi:10.15584/iuseta.2023.2.5.