[1]
Koreś, D. 2018. Wpływ Oddziału III Operacyjnego Sztabu Głównego Wojska Polskiego na rozwój komunikacji drogowej w Polsce w latach 1935–1939. Przyczynek do zagadnienia . UR Journal of Humanities and Social Sciences. 9, 4 (grudz. 2018), 5–34. DOI:https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.1.