[1]
Janowski, M. 2018. Janowi Malczewskiemu w dowód serdecznej pamięci i głębokiego uszanowania. UR Journal of Humanities and Social Sciences. 9, 4 (grudz. 2018), 118–122. DOI:https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.6.