[1]
redaktor 2018. Wykaz recenzentów nr 1(6)2018 – 4(9)/2018. UR Journal of Humanities and Social Sciences. 9, 4 (grudz. 2018), 147.