(1)
Boratyn, D. Sprawozdanie Z I Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka – Prawa człowieka I Ich Ochrona, 22–23 Maja 2018 r., Rzeszów. Ur Jo of Huma and Soc Scie 2018, 7, 163-170.