(1)
Koreś, D. Wpływ Oddziału III Operacyjnego Sztabu Głównego Wojska Polskiego Na rozwój Komunikacji Drogowej W Polsce W Latach 1935–1939. Przyczynek Do Zagadnienia. Ur Jo of Huma and Soc Scie 2018, 9, 5-34.