(1)
Boratyn, D. Wizerunek kandydatów Na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa Na Portalu społecznościowym Facebook a Preferencje Wyborcze Elektoratu. Ur Jo of Huma and Soc Scie 2018, 9, 89-100.