(1)
Janowski, M. Janowi Malczewskiemu W dowód Serdecznej pamięci I głębokiego Uszanowania. Ur Jo of Huma and Soc Scie 2018, 9, 118-122.