(1)
Machniak, A. W Sieci. Powojenne Polskie Siatki Wywiadowcze (AK-NIE-WiN, PSZ) W Latach 1944–1955, Red. M. Bachta, Wyd. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, Ss. 502. Ur Jo of Huma and Soc Scie 2018, 9, 123-130.