(1)
Grata, P. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej „Oblicza Niepodległej – państwo I społeczeństwo. W 100-Lecie Odrodzenia Rzeczypospolitej”, Kraków, 25–26 Października 2018 R. Ur Jo of Huma and Soc Scie 2018, 9, 138-142.