(1)
Kinal, J. Sprawozdanie Z Konferencji XX Lat Instytutu Dziennikarstwa, Mediów I Komunikacji Społecznej UJ Pt. „Wiedza. Komunikacja. Działanie”, Kraków, 25–26 Października 2018 R. Ur Jo of Huma and Soc Scie 2018, 9, 143-146.