(1)
redaktor. Wykaz recenzentów Nr 1(6)2018 – 4(9)/2018. Ur Jo of Huma and Soc Scie 2018, 9, 147.