(1)
Głowiński, T. Koniec Kresowego świata – Miasteczko Wołożyn I Jego Dzieje Do 1941 R. URJHSS 2019, 11, 31-54.