(1)
Głowiński, T. Koniec Kresowego świata – Miasteczko Wołożyn I Jego Dzieje Do 1941 R. Ur Jo of Huma and Soc Scie 2019, 11, 31-54.