(1)
Jaroszyk-Pawlukiewicz, J. System Kontroli Informacji W Hiszpanii W Latach 1939–1945. URJHSS 2019, 11, 55-68.