(1)
Kinal, J. Nawyki Komunikacyjne Cyfrowych odbiorczyń zamieszkujących Mniejsze miejscowości. Przyczynek Do badań historyczno-Medioznawczych. Ur Jo of Huma and Soc Scie 2022, 23, 135-146.