Koreś, D. (2018). Wpływ Oddziału III Operacyjnego Sztabu Głównego Wojska Polskiego na rozwój komunikacji drogowej w Polsce w latach 1935–1939. Przyczynek do zagadnienia . UR Journal of Humanities and Social Sciences, 9(4), 5–34. https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.1