Mroczkowski, K. (2018). Polityka niespójności – brytyjskie plany militarno-polityczne względem Bliskiego Wschodu w 1956 r. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 9(4), 35–68. https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.2