Janowski, M. (2018). Janowi Malczewskiemu w dowód serdecznej pamięci i głębokiego uszanowania. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 9(4), 118–122. https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.6