Grata, P. (2018). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Oblicza Niepodległej – państwo i społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej”, Kraków, 25–26 października 2018 r. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 9(4), 138–142. https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.10