Jaroszyk-Pawlukiewicz, J. (2019). System kontroli informacji w Hiszpanii w latach 1939–1945. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 11(2), 55–68. https://doi.org/10.15584/johass.2019.2.3