Kinal, J. (2022). Nawyki komunikacyjne cyfrowych odbiorczyń zamieszkujących mniejsze miejscowości. Przyczynek do badań historyczno-medioznawczych. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 23(2), 135–146. https://doi.org/10.15584/johass.2022.2.8