Koreś, Daniel. 2018. „Wpływ Oddziału III Operacyjnego Sztabu Głównego Wojska Polskiego Na rozwój Komunikacji Drogowej W Polsce W Latach 1935–1939. Przyczynek Do Zagadnienia”. UR Journal of Humanities and Social Sciences 9 (4):5-34. https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.1.