Janowski, Mieczysław. 2018. „Janowi Malczewskiemu W dowód Serdecznej pamięci I głębokiego Uszanowania”. UR Journal of Humanities and Social Sciences 9 (4):118-22. https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.6.