Machniak, Arkadiusz. 2018. „W Sieci. Powojenne Polskie Siatki Wywiadowcze (AK-NIE-WiN, PSZ) W Latach 1944–1955, Red. M. Bachta, Wyd. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, Ss. 502”. UR Journal of Humanities and Social Sciences 9 (4):123-30. https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.7.