Kinal, Jarosław. 2022. „Nawyki Komunikacyjne Cyfrowych odbiorczyń zamieszkujących Mniejsze miejscowości. Przyczynek Do badań historyczno-Medioznawczych”. UR Journal of Humanities and Social Sciences 23 (2):135-46. https://doi.org/10.15584/johass.2022.2.8.