Koreś, D. (2018) „Wpływ Oddziału III Operacyjnego Sztabu Głównego Wojska Polskiego na rozwój komunikacji drogowej w Polsce w latach 1935–1939. Przyczynek do zagadnienia ”, UR Journal of Humanities and Social Sciences, 9(4), s. 5–34. doi: 10.15584/johass.2018.4.1.