Janowski, M. (2018) „Janowi Malczewskiemu w dowód serdecznej pamięci i głębokiego uszanowania”, UR Journal of Humanities and Social Sciences, 9(4), s. 118–122. doi: 10.15584/johass.2018.4.6.