Machniak, A. (2018) „W sieci. Powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-NIE-WiN, PSZ) w latach 1944–1955, red. M. Bachta, Wyd. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 502 ”, UR Journal of Humanities and Social Sciences, 9(4), s. 123–130. doi: 10.15584/johass.2018.4.7.