Głowiński, T. (2019) „Koniec kresowego świata – miasteczko Wołożyn i jego dzieje do 1941 r”., UR Journal of Humanities and Social Sciences, 11(2), s. 31–54. doi: 10.15584/johass.2019.2.2.