Kinal, J. (2022) „Nawyki komunikacyjne cyfrowych odbiorczyń zamieszkujących mniejsze miejscowości. Przyczynek do badań historyczno-medioznawczych”, UR Journal of Humanities and Social Sciences, 23(2), s. 135–146. doi: 10.15584/johass.2022.2.8.