[1]
D. Koreś, „Wpływ Oddziału III Operacyjnego Sztabu Głównego Wojska Polskiego na rozwój komunikacji drogowej w Polsce w latach 1935–1939. Przyczynek do zagadnienia ”, Ur Jo of Huma and Soc Scie, t. 9, nr 4, s. 5–34, grudz. 2018.