[1]
M. Janowski, „Janowi Malczewskiemu w dowód serdecznej pamięci i głębokiego uszanowania”, Ur Jo of Huma and Soc Scie, t. 9, nr 4, s. 118–122, grudz. 2018.