[1]
A. Machniak, „W sieci. Powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-NIE-WiN, PSZ) w latach 1944–1955, red. M. Bachta, Wyd. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 502 ”, Ur Jo of Huma and Soc Scie, t. 9, nr 4, s. 123–130, grudz. 2018.