[1]
redaktor, „Wykaz recenzentów nr 1(6)2018 – 4(9)/2018”, Ur Jo of Huma and Soc Scie, t. 9, nr 4, s. 147, grudz. 2018.