[1]
J. Kinal, „Nawyki komunikacyjne cyfrowych odbiorczyń zamieszkujących mniejsze miejscowości. Przyczynek do badań historyczno-medioznawczych”, Ur Jo of Huma and Soc Scie, t. 23, nr 2, s. 135–146, cze. 2022.