Koreś, D. „Wpływ Oddziału III Operacyjnego Sztabu Głównego Wojska Polskiego Na rozwój Komunikacji Drogowej W Polsce W Latach 1935–1939. Przyczynek Do Zagadnienia”. UR Journal of Humanities and Social Sciences, t. 9, nr 4, grudzień 2018, s. 5-34, doi:10.15584/johass.2018.4.1.