[1]
Warchoł, T. 2022. Współczesne kierunki rozwoju edukacji w społeczeństwie edukacyjnym. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA. 10, (grudz. 2022), 147–155. DOI:https://doi.org/10.15584/kpe.2022.10.9.