[1]
Fąfara, K. 2023. Ojczyzna. Bóg. Prawo. Duszpasterstwo Policji (1919–2023). KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA. 12, (grudz. 2023), 35–54. DOI:https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.2.