[1]
Pstrąg, D. 2023. Społeczno-pedagogiczne aspekty zachowań suicydalnych – symptomy, uwarunkowania, profilaktyka. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA. 12, (grudz. 2023), 251–285. DOI:https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.16.